Ny professor i ophavsret – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Ny professor i ophavsret

03. maj 2010

Ny professor i ophavsret

Morten Rosenmeier er pr. 1. maj 2010 tiltrådt som professor i ophavsret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Han er tilknyttet Center for informations- og innovationsret og Center for Retskulturelle Studier.

Morten Rosenmeier har været ansat ved fakultetet siden 1997 - siden 2004 som lektor i immaterialret.

Han har beskæftiget sig med ophavsret og andre immaterialrettigheder, herunder patenter, varemærker og design, og han er ph.d. på afhandlingen "Værkslæren i ophavsretten" om de ophavsretlige beskyttelsesbetingelser i kontinentaleuropæisk og angloamerikansk ophavsret. Derudover er han formand for AC's Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), der varetager akademikerstandens ophavsretsinteresser på organisationsplan.

I de kommende år vil Morten Rosenmeier blandt andet beskæftige sig med forholdet mellem ophavsret og ytringsfrihed. Desuden vil han forske i spørgsmålet om, i hvilket omfang man beskytter personlige karakteristika, herunder navn, stemme og udseende. Endelig vil han arbejde på at styrke fakultets profil i forbindelse med medie- og presseret.

Morten Rosenmeiers tiltrædelsesforelæsning holdes i sidste halvdel af 2010.