Ulla Neergaard tiltrådt som professor i EU-ret – Københavns Universitet

01. juli 2010

Ulla Neergaard tiltrådt som professor i EU-ret

Ulla Neergaard Ulla Neergaard er pr. 1. juli 2010 tiltrådt som professor i EU-ret ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Hun overgår til det nye professorat fra en stilling som professor i EU-markedsret og fortsætter sin hidtidige fagledelse af en række EU-retlige fag.

I den nærmeste fremtid er det Ulla Neergaards hensigt forskningsmæssigt især at arbejde inden for et projekt om EU-retlig metode og teori, der støttes af Forskningsrådet, samt et internationalt forskningsprojekt om transformationen af markeder og stater, hvor gruppens næste aktivitet er udgivelsen af en bog på engelsk om sundhedsydelser og EU-retten.

Udover EU-ret generelt interesserer Ulla Neergaard sig for konkurrenceret, tjenesteydelser af almindelig interesse, EU-retlig teori og metode, samt forholdet mellem EU-ret og velfærdsstaterne i EU. Hun har det sidste års tid været medforfatter til bøgerne: "The Changing Legal Framework of Services of General Interest in Europe - Between Competition and Solidarity", "EU RET", "Konkurrenceretten i EU", og "The Role of Courts in Developing a European Social Model - Theoretical and Methodological Perspectives ". For nyligt har hun desuden været medforfatter på et arbejdspapir om forholdet mellem EU-ret og den danske velfærdsstat.

Ulla Neergaard blev i 1990 cand.merc.jur. fra Handelshøjskolen i København (nu CBS). Hendes forskningsmæssige karriere blev indledt på Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, hvorfra hun erhvervede ph.d.-graden ("doctor of laws") i 1998. Siden denne tid og indtil hun blev ansat på Det Juridiske Fakultet, har hun været ansat på CBS - senest som professor m.s.o. i konkurrenceret med fokus på offentlige konkurrencebegrænsninger.

Ulla Neergaard har siden 1999 været sagkyndigt medlem af Konkurrencerådet og siden 2005 tillige af Energitilsynet. Hun er endvidere medlem af det danske indstillingsudvalg vedrørende den danske del af stipendieordningen ved Det Europæiske Universitet i Firenze. Hertil har hun i en årrække været medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Europaret. Ulla Neergaard har også deltaget i adskillige nationale og internationale forskningsmæssige projekter, hvoraf flere har været begunstiget af ekstern finansiering.


Se yderligere oplysninger om Ulla Neergaard