Ny ph.d.-skoleleder – Københavns Universitet

30. september 2009

Ny ph.d.-skoleleder

Henrik Palmer Olsen

Professor dr. jur. Henrik Palmer Olsen er pr. 1. oktober 2009 udpeget som ph.d.-skoleleder ved Det Juridiske Fakultet på København Universitet. 

Henrik Palmer Olsen er født 1966 og blev cand. jur. på Københavns Universitet i 1993 og MA i socio-legal studies på University of Sheffield i 1994. Ph.d.-graden fik han i 1997 på afhandlingen Rationalitet, ret og moral, og i 2005 blev han dr. jur. ved Københavns Universitet på afhandlingen Magtfordeling. I 2001 blev han ansat som lektor i forfatningsret og fungerede som fagleder for dette fag frem til slutningen af 2005. I 2007 blev han udnævnt som professor i retslære.

Fra 1. januar 2008 til 1. september 2009 har Henrik Palmer Olsen fungeret som områdekoordinator for forskningsområde 2 på fakultetet. Han er desuden medstifter af og deltager i ledelsen for Center for Retskulturelle Studier på Det Juridiske Fakultet. 

Henrik Palmer Olsen har siden sin ph.d.-grad løbende publiceret artikler i såvel danske som førende internationale tidsskrifter om centrale emner indenfor både retslære, forfatningsret og andre områder. Derudover har Henrik Palmer Olsen varetaget en række administrative hverv på universitetet, ligesom han er en aktiv debattør i den skrevne presse. 

Se Henrik Palmer Olsens profil.