Offentliggørelse af domme – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Offentliggørelse af domme

26. februar 2010

Offentliggørelse af domme

Lektor Michael Gøtze og professor Henrik Palmer Olsen har skrevet en artikel i seneste nummer af Ugeskrift for Retsvæsen om Offentliggørelse af domme. Domspraksis udgør en central retskilde, og artiklen argumenterer for en langt bredere offentliggørelse af domme end den eksisterende.

Artiklen findes i UfR online, U2010B.71