Ny professor i forfatningsret med særlig henblik på institutionerne – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Ny professor i forfatn...

05. maj 2010

Ny professor i forfatningsret med særlig henblik på institutionerne

Helle Krunke er pr. 1. maj 2010 tiltrådt som professor i forfatningsret med særlig henblik på den institutionelle del af forfatningsretten ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Helle Krunke er tilknyttet forskningscenteret Centre for European Constitutionalization (CEC), hvor hun er en del af centerledelsen med ansvar for forskningskoordinering og ekstern finansiering. Hun er desuden medlem af Centre for Legal Studies in Welfare and EU Market Integration (WELMA).

Helle Krunke har været ansat ved fakultetet siden 1999 - siden efteråret 2007 som lektor. I 2000-2001 var hun i en længere periode visiting academic ved University of Bristol, England, og i foråret 2007 var hun visiting fellow ved Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze, Italien.

Helle Krunke har primært forsket i den institutionelle del af forfatningsretten og EU-forfatningsretten herunder i den udenrigspolitiske kompetence, den parlamentariske kontrol med udenrigspolitikken og EU-politikken, nedbrydning af søjlestrukturen i EU, subsidiaritetsprincippet, den danske EU-beslutningsprocedure, beslutningsprocesserne i EU, forholdet mellem det nationale niveau og EU-niveauet, forfatningsdannelse i EU samt forfatningsretlig metode. Hun har dog også beskæftiget sig med menneskeret, pensionsret, formueret og retsfilosofi. Helle Krunke har en lang række publikationer i såvel danske som internationale tidsskrifter. Hendes ph.d.-afhandling fra 2003 omhandler udenrigspolitik og magtfordeling, og til sommer udgiver hun en bog om de retlige grænser for at indføre reformer af folkepensionssystemet. I 2008 udgav hun sammen med nogle kolleger en bog om europæisk integration på Ashgate Publishing, UK.

I 2009 blev Helle Krunke bedt om at afgive evidence til House of Lords om "codecision and national parliamentary scrutiny".

Helle Krunkes forskning vil de kommende år have fokus på den institutionelle EU-forfatningsret samt samspillet mellem EU-niveauet og det nationale niveau inden for den institutionelle del af forfatningsretten. I den sammenhæng vil de institutionelle følger af Lissabon-traktatens ikrafttræden spille en rolle.