Erhvervs-ph.d.-stipendium – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Erhvervs-ph.d.-stipend...

25. januar 2010

Erhvervs-ph.d.-stipendium

Cand.jur. Anne Rubin tiltræder den 1. februar 2010 et erhvervs-ph.d.-stipendium ved Center for Pensionsret. Anne Rubin er fuldmægtig ved Ankenævnet for Forsikring, og forskningsprojektet gennemføres med støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen i et samarbejde mellem ankenævnet og Det Juridiske Fakultet. Forskningsprojektet har til formål at undersøge pensionsordningers dækningsvilkår ved erhvervsevnetab. Vejledere er professor Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet, direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring og advokat Peter Teisen, SEB Pension.