Thomas Riis tiltrådt som professor – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Thomas Riis tiltrådt s...

16. september 2010

Thomas Riis tiltrådt som professor

Thomas Riis er pr. 1. september 2010 tiltrådt som professor i innovationsret og
retsøkonomi ved Det Juridiske Fakultet med tilknytning til Center for informations- og innovationsret (CIIR).

Thomas RiisHan har tidligere været ansat ved CBS Handelshøjskolen i forskellige stillinger se-nest som professor med særlige opgaver i immaterialret og har i perioder været visiting scholar ved henholdsvis University of California, Berkeley, og University of Toronto.
Thomas Riis har primært forsket i immaterialret, retsøkonomi samt IT-ret og har i den forbindelse udgivet en række bøger og artikler på såvel danske som internationale forlag. En væsentlig del af hans forskning har et tværfagligt perspektiv med særlig henblik på samspillet mellem økonomi og jura. Dette gælder blandt andet ph.d.-afhandlingen fra 1996 "Ophavsret og retsøkonomi" og disputatsen fra 2005 om håndhævelse af immaterialrettigheder i økonomisk perspektiv.

I de kommende år vil han med udgangspunkt i reglerne om ophavsret, patenter og varemærker beskæftige sig med, hvorledes retten udfordres i det moderne, dynamiske samfund, hvor innovationer spiller en meget stor rolle. I et sådant samfund kan retten ikke udelukkende opbygges som lovregler, men skal forstås i kombination med private reguleringsformer, såsom aftaler og de begrænsninger, der følger af institutionelle og kulturelle forhold. Denne reguleringsmodel er kendetegnet ved at være fleksibel, grænseoverskridende og branche- og genstandsspecifik og er derved bedre egnet end den klassiske reguleringsmodel til at håndtere udfordringerne i det moderne samfund.