Michael Gøtze tiltrådt som professor – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Michael Gøtze tiltrådt...

06. april 2011

Michael Gøtze tiltrådt som professor

Michael GøetzeMichael Gøtze er 1. april 2011 tiltrådt som professor i forvaltningsret ved Det Juridiske Fakultet. Michael Gøtze er medlem af Centre for Legal Studies in Welfare and EU Market Integration (WELMA) og tilknyttet Centre for Public Regulation and Administration (CORA).

Ud over sin ansættelse som forsker og underviser ved Det Juridiske Fakultet har han bl.a. siddet på dommerpodiet som landsdommer i en periode. Han har skrevet ph.d.-afhandling om magtfordrejning. Michael Gøtzes forskning belyser de mere og mere komplicerede juridiske spilleregler om borgerens ret til god forvaltning, herunder menneskerettigheder og EU-rettigheder. Hans forskningssatsning er her udforskning af de uopdagede felter på det forvaltningsretlige landkort herunder optegning af europæiske rettigheder. Et andet forskningsmæssigt satsningsområde er undersøgelse af den nye forvaltningsretlige virkelighed som resultat af bl.a. tættere pardans mellem offentligt og privat. Der er her behov for belysning af de retlige udfordringer på f.eks. det ansættelsesretlige område, hvor reguleringen rummer både forvaltningsretlige og privatretlige principper. Michael Gøtzes forskning griber generelt fat i substansen i borgerens rettigheder over for stat og kommune. Jura er substans, ikke kun teknik. Det er vigtigt at styrke den helhedsorienterede og materielle forvaltningsret hvad der i sig kan medvirke til større åbenhed over for bl.a. menneskerettigheder.

Michael Gøtze udgiver senere på året en bog om Folketingets Ombudsmand og ombudsmandens rolle som vagthund.