Lækagesagen - ædel afdækning eller usselt spin? – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Lækagesagen - ædel afd...

27. januar 2011

Lækagesagen - ædel afdækning eller usselt spin?

Professor Jørn Vestergaard fremhæver i Informations kronik, at princippet om kildebeskyttelse er til, for at offentligheden kan få kendskab til oplysninger af samfundsmæssig betydning, ikke for at beskytte magthaverne eller deres spindoktorer. Dette er også meningen med retsplejelovens regler. Den såkaldte Lækagesag, der fredag behandles i Højesteret, handler derfor ikke om kildebeskyttelse i sædvanlig forstand.

Læs hele kronikken i Information: www.information.dk/257601