Forsknings- og Innovationsrådet ved KU, KUFIR – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Forsknings- og Innovat...

09. marts 2011

Forsknings- og Innovationsrådet ved KU, KUFIR

KUFIR har et overordnet ansvar ansvar for KU's strategiske udvikling med hensyn til forskning, innovation og erhvervssamarbejde. Prorektor Thomas Bjørnholm er formand for rådet, der som medlemmer har en prodekan fra hvert fakultet. Fra Det Juridiske Fakultet deltager prodekan, professor Jørn Vestergaard i Rådets arbejde.

KUFIRs kommissorium kan læses her: https://velkommen.ku.dk/organisation/raad_naevn_udvalg/KUFIR.pdf/