Kønsligestilling i strafferetten - en overset retlig problemstilling – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Kønsligestilling i str...

17. august 2009

Kønsligestilling i strafferetten - en overset retlig problemstilling

Artiklen fokuserer - med udgangspunkt i den etablerede strafudmålingspraksis i sager vedrørende samlivsrelaterede drab og drabsforsøg - på kønsdiskrimination i strafferetten. Det konkluderes, at retspraksis i disse drabssager udgør indirekte diskrimination af kvinder, og at denne diskrimination ikke er sagligt begrundet. Der fremdrages også andre eksempler fra strafferetten, hvor der er diskriminationsproblemer, og der argumenteres på denne baggrund for, at strafferetten underkastes et diskriminationseftersyn, således at straffelovgivningen kommer til at afspejle det kvindesyn og de værdier om den menneskelige værdighed, som samfundet bygger på.

Artiklen kan læses på Ugeskrift for Retsvæsen 2009B. 259-268