Klassiske politiopgaver på private hænder – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Klassiske politiopgave...

13. januar 2012

Klassiske politiopgaver på private hænder

Det danske politi er blandt verdens bedste. Det mener politiet i hvert fald selv. Men i årene efter reformen i 2007 blev politiet udsat for massiv kritik. Politiet kom ikke, når borgerne ringede efter hjælp. Politiet gav sig ikke tid til at efterforske kriminalitet som indbrud og anden form for tyveri. Politiet var i det hele taget kommet alt for langt væk fra den almindelige borger, lød kritikken.

Den meget konkrete kritik af politisvigt og manglende effektivitet udviskede imidlertid den egentlige forandring af politiets arbejde de seneste år. For set med historiske briller betød politireformen en bredere transformation af selve politiets idealer. Fokus skiftede fra den klassiske patruljerende, lokalbaserede gadebetjent til den symbolske efterforskning af kompliceret international kriminalitet.

De nye normer har ikke alene betydning for det politi, borgerne møder i dagligdagen. De betyder også et øget ? og potentielt problematisk ? samarbejde med mere private former for politi.

Læs hele artiklen