Ny professor i forfatningsret – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Ny professor i forfatn...

01. februar 2010

Ny professor i forfatningsret

Jens Elo RytterJens Elo Rytter tiltræder den 1. februar 2010 som professor i forfatningsret med særlig henblik på menneskerettigheder ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, hvor han er tilknyttet Centre for European Constitutionalization.

Siden sin ansættelse på Københavns Universitet har Jens Elo Rytter specialiseret sig i menneskerettigheder og domstolskontrollen med menneskerettighederne, herunder særligt samspillet mellem Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis og danske domstoles menneskerettighedspraksis. Han opnåede sin ph.d.-grad i 2000 med afhandlingen "Grundrettigheder. Domstolenes fortolkning og kontrol med lovgivningsmagten" og har skrevet en lang række artikler om menneske- og folkeretlige problemstillinger samt i 2006 lærebogen "Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - og dansk ret".

Jens Elo Rytter vil også fremover forske i samspillet mellem europæisk og dansk menneskerettighedsbeskyttelse. Ikke mindst vil forskningen omhandle betydningen af EU-domstolens praksis på menneskerettighedsområdet, som må forventes at tage til, nu hvor Lissabon-traktaten er trådt i kraft. Også mere specifikke forfatnings- og menneskeretlige problemstillinger påkalder sig forskningsmæssig interesse i disse år. Det gælder blandt andet forholdet mellem menneskerettighedsbeskyttelse og anti-terrorlovgivning, som har været meget debatteret i de senere år. Vigtigt er dog også spørgsmålet om sikring af retten til information, der er en forudsætning for et oplyst politisk demokrati - er borgerne og deres valgte repræsentanters adgang til information tilstrækkeligt sikret inden for gældende regler og praksis om bl.a. offentlighed, pressefrihed og adgangen til at kræve uafhængige undersøgelser?

Jens Elo Rytter er desuden medlem af bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder samt medlem af European Group of Public Law. Han har været medforfatter til offentlige udredninger om humanitær intervention (1999), nye trusler og militær magtanvendelse (2005) og afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54 (2007).