Udnævnelse – Københavns Universitet

27. august 2009

Udnævnelse

Jacob Graff Nielsen

Docent, ph.d. Jacob Graff Nielsen er pr. 1. september 2009 udpeget som forskningsleder ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Jacob Graff Nielsen, født 1971, blev cand.jur. fra Københavns Universitet i 1998 og fik tildelt ph.d.-graden fra Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, i 2003 for afhandlingen Legalitetskravet ved beskatning. I 2001 blev Jacob Graff Nielsen ansat som adjunkt i skatteret, hvorefter han i 2005 blev ansat som lektor - og siden 2008 som docent - i skatteret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

I perioden 2006 til 2007 var Jacob Graff Nielsen udpeget som afdelingsleder for Forskningsafdeling III, hvorefter han i 2007 og frem til 2009 har været udpeget som ph.d.-skoleleder ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Udover formandsposten i ph.d.-udvalget er Jacob Graff Nielsen medlem af en lang række råd og nævn, og han er fagansvarlig for de skatteretlige fag ved fakultetet.

I sin forskning har Jacob Graff Nielsen arbejdet med et bredt udsnit af skatterettens teoretiske og retspolitiske problemstillinger. Hans aktuelle forskningsinteresser knytter sig særligt til dansk pensionsbeskatning i et internationalt perspektiv, dobbeltbeskatningsoverenskomsternes betydning i EU samt skatte- og afgiftsmæssige hjemmelsspørgsmål.

Som forskningsleder ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, indgår Jacob Graff Nielsen i fakultetets direktion og er en del af fakultetets øverste ledelse. Jacob Graff Nielsen får dermed ansvar for, i samarbejde med Fakultetets øvrige ledelse, at udmønte fakultetets strategiske målsætninger med hensyn til kerneydelsen forskning, uddannelse og formidling. Forskningslederen har desuden personaleansvaret for fakultetets videnskabelige medarbejdere.

Se profil: https://jura.ku.dk/ansatte/profil/?id=49101