Ingrid Lund-Andersen ny professor i familie- og arveret – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Ingrid Lund-Andersen n...

26. oktober 2011

Ingrid Lund-Andersen ny professor i familie- og arveret

/620251.docidIngrid Lund-Andersen tiltræder den 1. november 2011 som professor i familie- og arveret ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, hvor hun er tilknyttet Center for Retskulturelle Studier (CRS).

Forud for sin ansættelse i februar 2010 som lektor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet var Ingrid Lund-Andersen i en årrække ansat som lektor i familie- og arveret ved Aarhus Universitet. Hun har siden efteråret 2010 været fagleder i familie- og arveret.

Ingrid Lund-Andersen har i sin forskning og undervisning beskæftiget sig med et bredt felt af familie- og arveretlige emner, herunder familieformueret, regulering af nye familieformer, børns retsstilling og retsudviklingen i fremmed ret. I april 2011 blev hun dr.jur. på afhandlingen "Familieøkonomien - samlevendes retsstilling, ægtefællers retsstilling, retspolitik", som særligt har fokus på ugifte samlevendes retsstilling. Hun er endvidere forfatter til en lang række artikler og medforfatter til flere udgaver af lærebogen "Familieret". Ingrid Lund-Andersen har i betydeligt omfang publiceret internationalt og har senest på DJØF Forlag udgivet bogen "Family Law in Denmark, 2011", der også indgår som en monografi i flerbindsværket "The International Encyclopaedia of Laws/Family and Succession Law".

Siden 2001 har Ingrid Lund-Andersen været den danske ekspert i Commission on European Family Law, der udarbejder overordnende principper for europæisk familieret. Herudover har hun i mange år været aktiv i The International Society of Family Law og i det nordiske forskningssamarbejde inden for familieretten. Sammen med fem nordiske kolleger arbejder hun for tiden på en bog om ugifte samlevendes retsstilling i Norden med overvejelser om harmoniseringstiltag og retspolitik. I sin fremtidige forskning vil hun undersøge udviklingen i dansk familie- og arveret belyst ud fra et internationalt og komparativt perspektiv.