Udnævnelse – Københavns Universitet

30. juni 2009

Udnævnelse

Professor Henrik Udsen

Henrik Udsen er den 1. juli 2009 tiltrådt som professor i IT-ret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Henrik Udsen har gennem mange år beskæftiget sig med IT-ret både som forsker og som praktiserende advokat. I 2002 erhvervede han den juridiske ph.d.-grad på en afhandling om ansvaret for brug af digitale signaturer. Den 28. august 2009 forsvarer han sin doktordisputats "De informationsretlige grundsætninger".

I sin nuværende forskning arbejder han bl.a. med et større projekt om it-kontrakter og deres betydning for komplekse it-projekters gennemførelse. Henrik Udsen er leder af Forskningsgruppen for Informations- og Innovationsret (FIIR) ved Det Juridiske Fakultet, formand for Dansk Forum for IT-ret og næstformand i Dansk IT.