Hal Koch-pris til Eva Smith – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Hal Koch-pris til Eva ...

17. juni 2010

Hal Koch-pris til Eva Smith

Professor, dr.jur. og formand for Det Kriminalpræventive Råd, Eva Smith, har modtaget årets Hal Koch-pris fra Krogerup Højskole. Prisen tildeles som anerkendelse for hendes årelange engagement i samfundsdebatten, særligt i forhold til demokratiske frihedsrettigheder og demokratiets juridiske aspekter.

Hal Koch var Krogerups første forstander fra 1946-1956, og prisen gives hvert år til en person, organisation eller forening, der påtager sig et særligt ansvar for demokratiets udvikling og vitalitet.