Forskningsrapport om gensidig anerkendelse af afgørelser i straffesager – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Forskningsrapport om g...

23. september 2008

Forskningsrapport om gensidig anerkendelse af afgørelser i straffesager

Der er stor tilfredshed med Den Europæiske Arrestordre og andre ordninger, der bygger på EUs princip om gensidig anerkendelse af retsafgørelser. Det viser en rapport, som netop er publiceret af professor i strafferet Jørn Vestergaard og videnskabelig assistent Silvia Adamo fra Det Juridiske Fakultet.

I de senere år har et princip om gensidig anerkendelse af retsafgørelser været en hjørnesten for EU-landenes samarbejde om politi og strafferet. Især har Den Europæiske Arrestordre fået en betydningsfuld rolle. Omdrejningspunktet i en sag om udlevering af eftersøgte mistænkte er nu den afgørelse, som er truffet i den anmodende medlemsstat. Betingelserne for udlevering er langt lempeligere end tidligere, pligten til at udlevere er ret vidtgående, og det skal gå hurtigt. Tilsvarende ordninger er gennemført for afgørelser om bøder, konfiskation og bevissikring, men har endnu kun haft begrænset betydning.

For at få klarhed over, hvordan praktikere hos politi, anklagemyndighed, forsvarere og domstole bedømmer de nye regler, er der som led i et europæisk projekt gennemført interviews med ledende repræsentanter for aktørerne.

Læs rapporten online (pdf)