Folketinget er for svagt i forhold til regeringen – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Folketinget er for sva...

24. august 2010

Folketinget er for svagt i forhold til regeringen

Den manglende tradition for uvildige undersøgelser er et sygdomstegn.

Danmark er som andre demokratiske samfund baseret på magtens tredeling. Vi har en lovgivende magt, der primært er henlagt til Folketinget, en udøvende magt, der er henlagt til regeringen, og en dømmende magt, der er placeret hos domstolene.

I de senere år er forholdet mellem især den lovgivende og den udøvende magt kommet i fokus, fordi det tætte parløb mellem regeringen og Dansk Folkeparti har vist, at vores Folketing i virkeligheden er ganske svagt og kun i begrænset omfang altid fungerer som den tiltænkte modvægt til regeringen.

Læs hele kronikken