European Association of Tax Law Professors – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > European Association o...

07. januar 2010

European Association of Tax Law Professors

Jacob Graff Nielsen er blevet optaget som medlem af European Association of Tax Law Professors (EATLP).

EATLP blev dannet af 80 europæiske skatteretsprofessorer i 1999 på baggrund af en stigende bevidsthed om skatterettens generelle betydning for udviklingen af EU, for medlemssstaternes økonomi og for velfærden i samfundet og i EU. Formålet med EATLP er:

  • at udvikle en fælles tilgang til forskning af skatteretlige emner
  • at bidrage til harmonisering af skatterne i EU
  • at fremme forskning og forskningsbaseret undervisning om international, national og komparativ skatteret ved universiteterne i EU.

Find nærmere information om EATLP på http://www.eatlp.org/