The Right to Cross-Border Education in the European Union – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > The Right to Cross-Bor...

31. oktober 2009

The Right to Cross-Border Education in the European Union

I artiklen behandles studerendes ret til fri bevægelighed i EU med udgangspunkt i Traktatens artikel 12 ( forbud mod nationalitetsdiskrimination) og artikel 49 (retten til fri bevægelighed for tjenester). Den enkeltes ret til en uddannelse udgør udgangspunktet for analysen og Domstolens praksis kritiseres med afsæt i rettighedsperspektivet.

Artiklen kan læses i Common Market Law Review, Vol 46 (2009), Issue 5, 1567-1590 (pdf)