Kom med dine input til Kyoto-protokollens efterfølger – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Kom med dine input til...

04. september 2008

Kom med dine input til Kyoto-protokollens efterfølger

Der er endnu mulighed for at indlevere abstracts til den mest afgørende videnskabelige kongres op til klimatopmødet i København 2009. Kongressen "Climate Change - Global Risks Challenges and Decisions" vil samle forskere fra hele verden og fra en lang række forskningsfelter for at skabe det bedst tilgængelige vidensgrundlag for politikerne, når de senere på året mødes til klimatopmødet COP15.

Kongressen arrangeres af universiteterne i IARU (International Alliance of Research Universities) - et samarbejde mellem ti af verdens førende forskningsuniversiteter herunder Københavns Universitet, Yale, Cambridge, Tokyo og Peking University. Kongressen afholdes i Bella Center i København 10. - 12. marts 2009.

Kongressens resultater

Efter aftale med den danske regering, der er vært for COP15, vil der blive produceret et executive summary fra kongressen, der efter et internationalt review vil blive overleveret af regeringen til beslutningstagerne på COP15. Kongressen er derfor en unik mulighed for at spille ind med viden til svaret på tidens vigtigste spørgsmål. Den er samtidig en mulighed for at orientere sig i, hvor forskningen står på en lang række emner fra iskerner til etik, der alle har det tilfælles, at de beskæftiger sig med vores viden om og mulighed for at reagere på klimaforandringer.

Frist for abstracts

Fristen for at indsende abstracts er rykket til 1. november.

Kongressen er tværfaglig og de enkelte sessioner er emnemæssigt bredere end normalt for videnskabelige kongresser. Dette er valgt for, at kongressen kan komme frem med sammenhængende fremstillinger, men det kan gøre det svært at finde sin plads i programmet. Flere sessions er beskrevet nærmere på kongressens hjemmeside https://climatecongress.ku.dk/, men Klimasekretariatet på Københavns Universitet, der står for det praktiske arbejde med at planlægge kongressen, hjælper også gerne med at afklare spørgsmål på dette felt. Kontakt Jane Søgård Hansen, jsha@adm.ku.dk

Kongressen er åben for alle. Deltagere, der ikke ønsker at levere abstracts, kan tilmelde sig på https://climatecongress.ku.dk/ Der er rabat for tidlig tilmelding.

Hovedtalere

Bekræftede hovedtalere er formanden for IPCC, Rajendra Pachauri og formanden for Europa-Kommissionen José Manuel Barroso. Blandt videnskabelige plenartalere er John Schellnhuber fra Potsdam Institute for Climate Impact Research, Amanda Lynch fra Monash University, William Nordhaus fra Yale University og Diana Livermann fra University of Oxford. Blandt sessionsledere vil man finde James Hansen fra NASA, Ann Henderson-Sellers fra Macquarie University og yderligere en række førende forskere herunder flere nobelpristagere.