CIIR's åbningsarrangement – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > CIIR's åbningsarrangement

25. maj 2010

CIIR's åbningsarrangement

Den 1. januar 2010 oprettede Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet et forskningscenter for informations- og innovationsret. Hermed samles fakultetets forskning inden for immaterialretten, persondataretten, personlighedsretten, it-retten, biotek-retten, medieretten og beslægtede informationsretlige områder.

For at markere oprettelsen af centret blev der afholdt et åbnningsarrangement fredag den 7. maj 2010. Her var inviteret kolleger, samarbejdspartnere, studerende og alle andre med en interesse for de informationsretlige discipliner.

Ved arrangementet blev Center for informations- og innovationsret præsenteret og centres visioner for et fremtidigt samarbejde med andre forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder, private virksomheder, advokatkontorer og studerende om udviklingen af de informationsretlige discipliner. Dernæst gav CIIRs forskere et overblik over en række aktuelle problemstillinger og fremtidige udfordringer inden for de informationsretlige discipliner. Efter det faglige var der en en uformel buffet.

Se webcast fra åbningsarrangementet for Center for informations- og innovationsret (CIIR)

Program

15.00-15.10    Informations- og innovationsretten som satsningsområde ved Det Juridiske Fakultet v/ dekan Henrik Dam
     
15.10-15.30   Præsentation af CIIR og om CIIR som samarbejdspartner v/ centerleder Henrik Udsen
     
15.30-15.45   Pause
     
15.45-16.45   Aktuelle problemstillinger og forestående udfordringer inden for de informationsretlige discipliner 
     
   

Ophavsret og medieret. På vej mod en fair use i ophavsretten? (lektor Morten Rosenmeier). Den teknologiske udviklings betydning for fortolkning af Bernerkonventionen (adjungeret professor Jørgen Blomqvist)

Kendetegnsret. Metatagging og Adwords: To vigtige afgørelser fra Højesteret og EF-domstolen (professor Jens Schovsbo)

Industriel eneretsbeskyttelse. Status på oprettelsen af en europæisk patentdomstol og dens betydning for dansk patentret (professor Jens Schovsbo). Erhvervshemmelighedsbeskyttelsen: immaterialrettens forsømte barn? (professor Mads Bryde Andersen)

Persondataret. Er Google Street View lovlig? (adjunkt Janne Rothmar Herrmann) På vej mod et nyt persondatadirektiv (professor Peter Blume).

IT-ret. Internettjenesteudbyderes ansvar for krænkelser på internettet: Ny nordisk retspraksis, ACTA-forhandlingerne og behovet for en europæisk harmonisering (adjunkt Clement Salung Petersen). Overdragelse af softwarelicenser: mellem aftaleret, ophavsret og konkurrenceret (professor Henrik Udsen).

16.45   Buffet og networking