Center of Excellence – Københavns Universitet

07. oktober 2011

Center of Excellence

Mikael Rask Madsen Danmarks Grundforskningsfond har udvalgt ansøgning fra Mikael Rask Madsen med henblik på etablering af det første juridiske Center of Excellence.

Danmarks Grundforskningsfond investerer 585 mio. kr. i 11 nye Grundforskningscentre. Blandt de udvalgte, fra et ansøgningsfelt på i alt 198, er en ansøgning fra professor Mikael Rask Madsens om oprettelse af et Center of Excellence ved Det Juridiske Fakultet.

Allerede i næste uge indledes der kontraktforhandlinger mellem Danmarks Grundforskningsfond og professor og centerleder Mikael Rask Madsen om etablering af Center for International Courts (CIC). Danmarks Grundforskningsfond er indstillet på at bevillige op til 42 mio. kr. over en foreløbig 6-årig periode. Derudover er der mulighed for en 4-årig forlængelse i en ny budgetperiode.

Dette er den til dags dato største enkeltstående bevilling til Det Juridiske Fakultet og en blåstempling af, at forskningen ved fakultetet kan blande sig i den absolutte internationale forskningselite.

Grundforskningscentret, der åbner i det nye år, vil blive ledet af professor Mikael Rask Madsen. Der vil være tilknyttet en række forskere fra fakultetet samt eksterne partnere, herunder Henrik Palmer Olsen, Marlene Wind, Karen Alter, Bart van Vooren, Anne Lise Kjær og Joanna Jemielniak.

Danmarks Grundforskningsfond blev oprettet i 1991 som en uafhængig fond, der arbejder for at styrke dansk forskning inden for alle fagområder gennem større og længerevarende satsninger. Det sker først og fremmest ved etablering af 'Centers of Excellence' i op til 10 år.

Pressemeddelelsen om de 11 nye Centers of Excellence (pdf)