Mange ankesager giver bonus – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Mange ankesager giver ...

02. februar 2009

Mange ankesager giver bonus

I en artikel i tidsskriftet Advokaten ser lektor, ph.d., Michael Gøtze nærmere på årets hitliste over domme i civile sager, som dømmes som skæverter af især Højesteret.

Artiklen fokuserer på perioden efter domstolsreformen. Undersøgelsen konkluderer, at Højesteret især i ankesager fra Sø-og Handelsretten meget ofte ændrer sagens udfald og lander på et nyt juridisk resultat. Uanset de mulige forklaringer til dette er omgørelsesprocenten her usædvanlig høj. Også de to landsretter underkendes og overrules ret ofte af Højesteret, hvis sagerne når så langt. Ankesager betaler sig ofte.

Udover disse ankesager belyser artiklen også skattesager og sociale sager. Domstolene underkender kun meget sjældent de store klageinstanser på disse områder, og der skal for tiden meget til for at vinde en retssag ved danske domstole mod landets skattemyndigheder og sociale myndigheder.

Læs hele artiklen