Stor pris til Anders Henriksen – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Forskning > Nyheder om forskning > Stor pris til Anders H...

24. november 2010

Stor pris til Anders Henriksen

Adjunkt, ph.d. Anders Henriksen har modtaget Advokatrådets store pris på 250.000 kr. for afhandling om retssikkerhed

Prisen tildeles for Anders Henriksens bidrag til Advokatrådets internatiole priskonkurrence om antiterrorlovenes indflydelse på retssikkerheden og borgernes personlige frihed.

Priskomitéens formand, tidligere præsident for Højesteret Niels Pontoppidan, overrakte onsdag den 24. november prisen ved en reception i Advokaternes Hus.

Formand for priskomitéen Niels Pontoppidan gav ved overrækkelsen udtryk for håb om, at priskonkurrencen kan være med til at sætte yderligere debat i gang om følgerne af antiterrorlovgivningen:
"Det er vigtigt at få belyst, om der siden 11. september 2001 er sket et skred i balancen mellem hensynet til at beskytte den enkelte borger mod indgreb fra staten og hensynet til at beskytte staten og borgerne mod angreb fra samfundet. Det er tesen i to af prisopgaverne, at vægten siden 11. september 2001 har ligget på forebyggelse snarere end afskrækkelse, og at det centrale element i den retssikkerhedsmæssige beskyttelse er domstolskontrol. Det er håbet, at prisopgaverne vil være med til at skabe en debat om retssikkerhed," sagde Niels Pontoppidan.

Priskomitéen bestod af:

  • Niels Pontoppidan, formand
  • Tyge Lehmann, ambassadør,
  • Elisabet Fura-Sandström, dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol,
  • Arne Fliflet, civilombudsmand i Norge,
  • Henning Koch, professor i forfatningsret ved Københavns Universitet,
  • Henrik Rothe, præsident for Sø- og Handelsretten,
  • Jens Rostock-Jensen, advokat og medlem af Advokatrådet,
  • Lars Lindhard, advokat og medlem af Advokatrådet og
  • Torben Jensen, generalsekretær for Advokatsamfundet.

Priserne uddeles med støtte fra Dreyers Fond. Anders Henriksen er medlem af Det Juridiske Fakultets forskningsgruppe om europæisk og international strafferet, EICRIM, og af Centre for European Constitutionalization, CEC.

Afhandlingen kan læses på www.advokatsamfundet.dk eller direkte via dette link: Retsstaten og antiterrorismen (pdf).