Videoer fra webinarer - I lyset af COVID-19

De retlige konsekvenser af pandemien

COVID-19 verdenskort

Det Juridiske Fakultet bidrager til den offentlige debat om COVID-19 med en offentlig webinarrække om de retlige perspektiver på pandemien.

Herunder samler vi løbende optagelser af vores tidligere afholdte webinarer, som du kan se. Fakultetet tager løbende temperaturen på coronakrisen indflydelse på vores retsstat, vores danske virksomheder og grundlæggende rettigheder. Webinarrækken er gratis og åben for alle.

Webinar: Bliver vores rettigheder smittet med corona-virus?

Se det tværfaglige ekspertpanel debattere muligheder og konsekvenser ved indsamling og brug af data til at begrænse virus-smitte.

Det Juridiske Fakultet & Institut for Menneskerettigheder afholdt offentligt paneldebat den 28. maj, modereret af Christiane Vejlø (Elektronista). Panelet bestod af: Hanne Marie Motzfedt, Carsten Obel og Rikke Frank Jørgensen.

Webinar om Corona og de danske Virksomheder - 4 privatretlige perspektiver

Den 4. maj 2020 afholdt Det Juridiske Fakultet et offentligt webinar med en række forskere. Inden for deres forskningsfelt gav forskerne deres perspektiv på de konsekvenser, som COVID-19 giver de danske virksomheder.

Forskerne var: Linda Nielsen, professor i globaliseringsret, Vibe Garf Ulfbeck, professor i erstatningsret, sø og transportret, Jesper Lau Hansen, professor i kapitalmarkedsret (børsret og selskabsret) og Ole Hansen, professor i formueret, kontraktret, bygningsret.

WEBINAR - Retsstaten under Coronakrisen

Den 2. april 2020 afholdt Det Juridiske Fakultet et offentligt webinar med en række forskere. Inden for deres forskningsfelt gav forskerne deres perspektiv på de konsekvenser, som COVID-19 giver for vores retsstat.

Forskerne var: Trine Baumbach, professor i strafferet, Mette Hartlev, professor i sundhedsret og Jens Elo Rytter, professor i menneskerettigheder.