I lyset af COVID-19

De retlige konsekvenser af pandemien

COVID-19 verdenskort

Det globale udbrud af COVID-19 lukker hele samfund ned. Hvad sker der, når et virus stikker en kæp i samfundshjulet? Der er tale om omfattende og radikale ændringer for vores samfund, rettigheder og økonomi, når myndigheder erklærer lock-down.
Vi har samlet en række juridiske forskere, der giver deres juridiske perspektiver på, hvilke konsekvenser COVID-19 har for Danmark og resten af verden i dag og for fremtiden.

Sikkerhedsvirksomheder under COVID-19

30. juni 2020: Marie Curie Fellow and Associate Professor, Dr Sorcha MacLeod critically assesses the role of private military and security companies during the COVID-19 pandemic, and the serious human rights challenges posed by their use.

Forbuddet mod udbytte under Coronakrisen

11. maj 2020: Professor Jesper Lau Hansen kaster et kritisk blik på hjælpepakkerne, der har som betingelse, at virksomhederne ikke betaler udbytte, hvis de har modtaget kompensation over en vis grænse.

Coronakrisen og generalforsamlinger

4. maj 2020: Hvilke konsekvenser har krisen for selskabers generalforsamlinger? Professor Jesper Lau Hansen fortæller om, udfordringer ved at afholde generalforsamlinger i en tid med forsamlingsforbud.

Hvordan påvirker COVID-19 statens indkøbsaftaler?


29. april 2020: Lektor Marta Andhov diskuterer de aktuelle og kommende udfordringerne for regeringens indkøbskontrakter i lyset af pandemien.

Kriser og retskulturer


28. april 2020: Professor Hanne Petersen fokuserer på samspillet imellem kriser og retskulturer i lyset af den globale sundhedskrise.

Bestyrelsens ansvar i lyset af corona


3. april 2020: Adjunkt Alexandra Andhov giver en oversigt over bestyrelsens rolle og pligter udi coronakrise-håndtering. Det er ikke kun de juridiske forpligtelser, men også etiske og sociale ansvar, bestyrelserne bør overveje.

BIDRAGER GLOBAL SUNDHEDSRET TIL KAMPEN MOD COVID-19?

1. april 2020: Global sundhedsret forpligter stater til at beskytte menneskerettigheder, og kontrollere og respondere på international sygdomsspredning. Hvilken rolle spiller global sundhedsret i kampen mod COVID-19, og hvilken lære kan krisen give os?

CORONAKRISE OG KRIMINALITET

1. april 2020: Kriminaliteten spirer under coronakrise - både ude i samfundet og hjemme i stuerne. Professor Trine Baumbach fortæller om det forandrede kriminalitets-billede og regeringens strafferetlige tiltag.

RETTEN TIL SUNDHED UNDER CORONAKRISEN

1. april 2020: Coronakrisen rejser en række spørgsmål om den enkeltes rettigheder i forhold til at blive beskyttet mod smitte, til at blive testet og behandlet, og om samfundets ansvar for at beskytte borgernes ret til sundhed. Professor Mette Hartlev forklarer nødvendigheden af, at balancere mellem forskellige grundlæggende rettigheder, hvis man ikke kan opfylde retten til sundhed uden at gøre indgreb i andre grundlæggende rettigheder.

POLITI OG FORSAMLINGSFORBUD

30. marts 2020: Hvordan håndhæver Politiet regeringens retningslinjer under Coronakrisen? Professor Henrik Stevnsborg fortolker det midlertidige forbud mod at samles flere end 10 personer og gør os klogere på, hvornår og hvordan det gælder.

LÆGEMIDDEL INNOVATION I OPRØRTE CORONA-VANDE

26. marts 2020: Vi har brug for at få udviklet nye lægemidler for at håndtere den nuværende krise. Hvordan fungerer udvikling, godkendelse og prissætning af ny medicin? Postdoc Jakob Wested spørger om vi kan gøre det anderledes - og bedre?.

FÅR VI ET UDGANGSFORBUD?

25. marts 2020: Coronavirus bekæmpes i et samspil mellem myndigheder og borgere. Professor Jens Elo Rytter forklarer, hvordan den enkeltes adfærd spiller ind, når politikere i den kommende tid skal beslutte, om de vil indføre endnu større begrænsninger i vores frihed.