Den ansvarlige forbruger i den digitale tidsalder - internationale og nordiske perspektiver på forbrugerbeskyttelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Center for Virksomhedsansvar > Kommende arrangementer > Den ansvarlige forbrug...

Den ansvarlige forbruger i den digitale tidsalder - internationale og nordiske perspektiver på forbrugerbeskyttelse

Konferencens tema

Forbrugerbeskyttelsesret er et af de mest dynamiske forsknings- og praksisområder grundet dets kontinuerlige og hastige udvikling inden for produktlevering og service til forbrugere. Dette er endnu mere sandt i forhold til den finansielle sektor. Den finansielle krise understregede behovet for mere effektive tiltag vedrørende forbrugerbeskyttelse idet finansielle produkter er blevet mere sofistikerede og komplekse. Imidlertid er spørgsmålet om de normative ændringer, som finanskrisen tilvejebragte, er i stand til at tilpasse sig tempoet for den finansielle innovation og digitalisering.

Det nuværende synspunkt er, at man ved at give forbrugeren mere information og viden, gør dem i stand til at deltage i de finansielle markeder og forstå de nye produkter og ydelser der fås gennem digitalisering. Dermed flyttes byrden for tilstrækkelig beskyttelse af forbrugeren fra lovgiver til forbrugerne selv, som er forventet at være både at beherske det finansielle og agere ansvarligt. Dette er introduktionen af en mere stringent anskuelse af forbrugeren i forhold til begrebet om den fornuftige eller gennemsnitlige forbruger, hvilket markerer en signifikant ændring i den måde hvorpå forbrugerbeskyttelsen bliver opfattet.

Den ”over-paternalistiske” holdning til forbrugerbeskyttelse er altså blevet erstattet af en ”selvhjælps”-tilgang. Forbrugeren anses nu for at være bedre i stand til at skelne mellem og navigere i de hastige forandringer og teknologiske fremskridt i den digitale tid, så længe han/hun er forsynet med tilstrækkelig information. Dette på trods af, at selv ikke professionelle var i stand til fuldt at forstå, forudse og reagere på den foregående finansielle krise. Ikke desto mindre, så er det forbrugerne, der lider under konsekvenserne af de kontrakter, de har indgået, uden fuldt at forstå deres risici eller deres langsigtede følger, da privat- og statslig beskyttelse er reduceret til et minimum.

Konferencen har til hensigt at skabe et forum hvor ledende akademikere, erhvervsfolk, forskere og embedsmænd fra forskellige retsområder mødes for at præsentere og diskutere de nyeste tendenser og udfordringer relateret til forbrugerbeskyttelse inden for den finansielle sektor i den digitale tidsalder, som de ses i de seneste normative udviklinger og retssager.   

Konferencen fokuserer på nordiske perspektiver og løsninger. Nordiske markeder har deres særheder, da nordiske lande vedtager samlede løsninger, som ikke bliver tilstrækkeligt bekendtgjort eller annonceret til andre retsområder. Panelernerne under konferencen og ”Nordic Round Table”-eventet vil gøre disse perspektiver kendte og facilitere dialog og deling af idéer på tværs af de nordiske og restens af verdens retsområder.

Talere til konferencen:

  • Jules Stuyck, Professor, University of Leuven
  • Hans Micklitz, Professor, European University Institute

Praktisk information

Artiklen skal fremsendes med foreløbig titel, forfatterens navn og affiliation, et abstrakt ikke længere end 500 ord, en indikation af hvilket panel, der ønskes at deltage i, per mail til Dr. Catalin Gabriel Stanescu, catalin-gabriel.stanescu@jur.ku.dk, senest den 1. februar 2018.

Call for papers er åbent for artikler, der behandler emner fra fremkomsten og ekspansionen af digitale valutaer og cyber-svindel, effekten af låne-direktivet, det nye koncept ”den ansvarlige forbruger”, investeringer og kapitalmarkeder, håndhævelsespolitik og -initiativer til risici og retsligt ansvar vedrørende forbrugerbeskyttelse og grove gældsinddrivelsespraksisser. Konferencen søger specielt præsentationer som adresserer forbrugerbeskyttelse i den finansielle sektor fra et nordisk og komparativt perspektiv.

De endeligt udvalgte talere vil få direkte besked den 1. marts 2018. Valget vil bero på en udvælgelse, der indeholder et balanceret udsnit af de forskellige aspekter af konferencetemaet og retsområder. Bidragsydere forventes at aflevere et færdigt udkast den 28. maj 2018 og den færdige version senest den 30. juni 2018. En peer-reviewed publikation er forventet at udkomme som resultat af konferencen. Velvillighed til at bidrag til denne udgivelse forventes fra talerne på konferencen.

Der er intet deltagergebyr for talere på konferencen. Frokost, te, kaffe og forfriskninger vil tilbydes til deltagere og talere i løbet af konferencen. Talere vil også inviteres til en konferencemiddag. Konferencen dækker ikke midler til rejse- og hotelophold for talere eller deltagere, men vil i stedet tilbyde finansiel støtte for op til 3 Ph.D.-studerende eller postdocs, som ikke selv kan selvfinansiere deres deltagelse.

Registrering

Registrér dig venligst via denne registreringsform.

Tilmeldingsfrist: 17. maj 2018 kl. 12.00.

Tid : 31 maj - 1 juni 2018

Sted: Nanna Berg auditoriet, 1. sal, rum 9A-1-01, Njalsgade 76, 2300 København S

Kontaktinformation – Videnskabeligt

Kontakt – Andet

Arrangør: Center for Virksomhedsansvar (CEVIA)

Sponsorer: