Udvinding af naturressourcer i Arktis – Københavns Universitet

Udvinding af naturressourcer i Arktis

Projektleder: Adjunkt, ph.d. Lone Wandahl Mouyal

Udvinding af naturressourcer udgør et central fundament til energiforsyningen af et velfærdssamfund. Samtidig kan råstofprojekter generere økonomisk overskud, som kan finansiere centrale velfærdsydelser i samfundet. I Arktis åbner klimaforandringer op for nye muligheder for udvinding af naturressourcer, idet områder, der tidligere var utilgængelige bliver isfrie og farbare. De nye tilgængelige områder anses for at indeholde betydelige mængder af olie, gas og mineraler, og udvindingen af råstoffer ses som muligheden for at kunne finansiere landet fremadrettet. Blandt mineralforekomsterne findes blandt andet guld, sølv, kobber, jern og de såkaldte sjældne jordarter (Rare Earth Elements, REE), der anvendes i vid udstrækning i moderne teknologi. Den særegne arktiske natur bevirker imidlertid, at olie, gas og mineprojekter i mange tilfælde vil operere under ekstreme forhold med høj risiko til følge.

I Danmark såvel som i den øvrige verden er interessen for udviklingen i Arktis stigende. Via Grønland er Danmark sammen med Rusland, Norge, Canada og USA en af de fem arktiske kyststater. Den grønlandske økonomi hviler næsten overvejende på det danske bloktilskud og indkomsten fra fiskeri. Potentialet for udvinding af naturressourcerne i området skaber imidlertid udsigt til nye indtægtsmuligheder.

Et særkende for (potentielle) projekter for udvinding af råstofferne er deres længerevarende karakter. Dertil kommer, at de både juridisk og praktisk tilrettelægges i et tæt samspil mellem det offentlige og det private. Som udgangspunkt er de indledende undersøgelser og udforskning overladt til multinationale selskaber og andre private aktører. Udvindingsaktiviteter giver tilsvarende anledning til forøget maritim aktivitet i området, der i forvejen er særdeles udfordrende forårsaget af det kolde og barske klima. Dette giver anledning til en række spørgsmål i relation til samspillet mellem det offentlige og det private, navnlig i relation til ansvar for generel sikring af at udviklingen gavner lokalsamfundet men også for uforudsete hændelser. Formålet med dette forskningsprojekt er at behandle en række juridiske problemstillinger med fokus på ansvarsaspekter for udvinding af naturressourcerne i det arktiske område.

Deltagere

 • Professor Vibe Ulfbeck
 • Professor Yoshifumi Tanaka
 • Professor Ulrik Rammeskov Bang-Petersen
 • Professor Bent Ole Gram Mortensen (ekstern partner)
 • Lektor Anders Møllmann
 • Lektor Anita Rønne
 • Adjunkt Lone Wandahl Mouyal
 • Adjunkt Sylvie Cavaleri
 • Advokat Jingjing Su (ekstern partner, advokatfirmaet Bech Bruun)


Udvalgte publikationer:

 • Vibe Ulfbeck, Anders Møllmann og Bent Ole Gram Mortensen ed., "Responsibilities and Liabilities for Commercial Activity in the Arctic: The Example of Greenland", Routledge Research in International Environmental Law, 2016. Bogen kan købes via Amazon
 • Lone Wandahl Mouyal "Virksomheders samfundsansvar i kontraktretlig belysning - om Impact Benefit Agreements i Grønland", Erhvervsjuridisk Tidsskrift, vol. 01, 2015.
 • Vibe Ulfbeck, Bent Ole Gram Mortesen ”Koncessioner i Grønland - Grønlands interesser og virksomhedens ansvar og beskyttelse”, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, vol. 2, 2015.