Entreprise – Københavns Universitet

Entreprise

Ole Hansen
Det entrepriseretlige hjemmelsproblem - modsætningsforhold eller fællesskab? (disputats), 2008

Ole Hansen
Individuelle aftaler om totalentreprenørens ydelse og ansvar, TBB 2010.539

Ole Hansen
Perspektiver for entrepriseretten, Juristen, nr. 7, 2011  

Ole Hansen
Succes for en processuel hybrid, Festskrift til Det Danske Selskab for Byggeret, 2009, s. 61-76

Malcolm Costigan (videnskabelig assistent, CEVIA)
Praksisudviklede begrænsninger af den tekniske rådgivers ansvar for fejl og forsømmelser, TBB2011.653.

Sylvie Jørgensen
Switzerland, i Jacob C. Jørgensen (ed.): Delay Clauses in International Construction Contracts, s. 267-305, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2010

Bo Scmidt Pedersen (videnskabelig assistant, CEVIA)
Tidsstyring i byggerier, T:BB 2011s.555