CEVIA - Center for Virksomhedsansvar – Københavns Universitet

CEVIA - Center for Virksomhedsansvar

CEVIA – Center for Virksomhedsansvar : Privat-offentligretlige perspektiver

Centerets overordnede formål er at belyse samspillet mellem de offentligretlige og privatretlige regler og synsvinkler i relation til virksomhedsansvar. I takt med at private virksomheder bliver stadig større og i stigende grad overtager ydelser, der traditionelt har været opfattet som værende af offentlig karakter, får de en markant samfundsmæssig betydning som markedsaktører. Også offentlige myndigheder vokser i kraft af centraliseringstiltag og optræder også i stigende grad som markedsaktører. CEVIA fokuserer på denne baggrund på privat og offentligt virksomhedsansvar som tværdisciplinært, juridisk forskningsfelt.

Forskning

Forskning

Udervisning og efteruddannelse

Udervisning og efteruddannelse

Publikationer

Publikationer

Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde