Lin Adrian – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Juridiske Fakultet > Uddannelser > Karriereveje med jura > Lin Adrian

Erfaringer og gode råd fra Lin Adrian

Navn Stilling: Adjunkt, ph.d.

Dimission:
1986

Arbejdsted
: Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Baggrund: Ansat på Det Juridiske Fakultet siden 2001. Uddannelseskoordinator, Master i Konfliktmægling, Det Juridiske Fakultet. Ph.d.-stipendiat, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Om studietid og karrierevej:

Hvilke fag interesserede dig mest under studiet?

Fagene med et socialt og samfundsfagligt indhold, for eksempel kriminologi.

Hvad sætter du i dag allermest pris på at have med fra din kandidatuddannelse?

Evnen til at strukturere og løse komplekse problemstillinger.

Hvordan har dit karriereforløb været?: Fra evt. studiejob til nuværende ansættelse – hvilke kompetencer har du udviklet undervejs og hvad har haft særlig betydning for hvor du er i dag?

Jeg har fulgt en kringlet vej frem til, hvor jeg er i dag. Jeg har været ansat i det private, i det offentlige, ved domstolene og i en privat virksomhed, før jeg fik ansættelse på Det Juridiske Fakultet. Den røde tråd har hele vejen igennem været arbejdet med konflikter. Erfaringen fra mine forskelligartede ansættelser er meget værdifuld i mit nuværende job.

Hvad fik dig til at vælge netop det arbejdsområde, du beskæftiger dig med nu?

Interessen for uddannelse og forskning kombineret med min interesse for konflikthåndtering og mægling.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud?

Der er ingen typisk arbejdsdag. Dagene former sig helt forskelligt alt efter om der er forskning, undervisning, formidling eller administration på programmet.

Hvilke konkrete opgaver har du?

Jeg underviser, forsker, skriver, søger midler, planlægger uddannelsesforløb, deltager i projekter med andre, deltager i seminarer og konferencer m.m..

Hvordan bruger du din uddannelse i dit arbejde? Hvilke fagelementer benytter du dig dagligt af?

Jeg bruger mit kendskab til konkrete juridiske områder og den strukturende, analytiske arbejdsform.

Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen?

Nok omkring 40.

Hvad er det bedste ved dit job?

Fordybelsen, udstrakt frihed i arbejdet og kontakten med studerende.

Hvad har været det sværeste i dit 1. år som nyansat jurist?

Det er så længe siden, at det kan jeg ærligt talt ikke huske.

Er der nogle ting man skal være opmærksom på/ være indstillet på, hvis man gerne vil have en jobfunktion som din?  Eksempelvis arbejdstider, særligt miljø, særlige opgaver?

Man skal være meget disciplineret og selvkørende.


Om Det Juridiske Fakultet:

Hvor mange medarbejdere er der i organisationen/virksomheden?
Det Juridiske Fakultet har ca. 75 videnskabelige medarbejdere, godt 40 ph.d.-stipendiater og ca. 70 administrative medarbejdere. Dertil kommer godt 400 deltidsansatte undervisere. Ved de juridiske uddannelser er der ca. 4.500 studerende.

Hvor mange medarbejdere er uddannede jurister?
Alle 115 videnskabelige medarbejdere samt ca. 5 i administrationen.

Hvilke opgaver løser virksomheden/den juridiske afdeling generelt?
Fakultetets videnskabelige medarbejdere udfører retsvidenskabelig forskning, undervisning og formidling samt administration heraf. Fakultetets juridiske medarbejdere i administrationen udfører primært sagsbehandling i forbindelse med uddannelserne eller arbejder med HR og løn.

Hvor mange juridiske studentermedhjælpere har I?
Der er ansat ca. 30 administrative studentermedhjælpere og ca. 16 projektstudentermedhjælpere ved fakultetet. Hertil kommer et større antal Gruppevejledere.

Stiller I særlige krav til, hvor langt studentermedhjælperne skal være på jurastudiet, før de ansættes? Og i så fald hvilke? Har I andre særlige krav til studentermedhjælperne?
Fakultetet ansætter to typer studentermedhjælpere; administrative studentermedhjælpere og projektstudentermedhjælpere. Førstnævnte udfører primært forefaldende kontorarbejde, studievejledning eller biblioteksbetjening, mens sidstnævnte er tilknyttet specifikke projekter, hvor de indgår i forskningsarbejdet med mere specifikt definerede opgaver.

Hvordan kan man få mere information om karrieremulighederne hos Jer?
Læs mere om fakultetet: http://jura.ku.dk/om_fakultetet/

Se ledige stillinger: http://jura.ku.dk/om_fakultetet/ledige_stillinger_stillingsopslag/

Generelt om arbejdspladsen:
Hvilke medarbejderværdier er fremherskende hos jer?

Fakultetets kerneområder (forskning, uddannelse og formidling) skal være kendetegnet ved høj akademisk standard – såvel ud fra nationale som internationale målestokke. Forskningen skal være fri af økonomiske interesser, ideologiske og politiske særinteresser, udfordrende og kritisk samt ansvarlig i forhold til såvel faglighed, metode som forskningsgenstand. Uddannelserne skal fremme de studerendes faglighed, engagement og selvstændighed. Formidlingen til omverdenen skal være opsøgende, fri, engageret, troværdig og udfordrende.

Fakultetet er en arbejdsplads, hvor alle i fællesskab har ansvar for forskning, uddannelse og vidensformidling, og hvor der er gode incatamenter til at gøre en produktiv indsats for at bidrage til opfyldelsen af fakultetets målsætninger. Fakultetet tilstræber en klar ledelsesstruktur og lederne skal udvise nærvær og lydhørhed. Arbejdspladsen skal give mulighed for en fri og åben, engageret og udfordrende dialog med accept af forskellighed og gensidig respekt mellem medarbejderne.

Læs fakultetets strategi frem mod 2016: http://jura.ku.dk/om_fakultetet/strategi/

Hvilke arbejdsopgaver får nyuddannede hos jer?

Såvel ph.d.-studerende som fastansatte videnskabelige medarbejdere skal forske, undervise og formidle deres forskning samt udføre administrative opgaver.

Hvad forventer I af nyuddannede ansøgere?

Lyst til faglig fordybelse og nyskabelse indenfor retsvidenskaben.

Hvad lægger I vægt på ved ansættelsen af nyuddannede jurister?

Vejen til en karriere som juridisk forsker går gennem ph.d.-uddannelsen, og her er det en forudsætning, at man generelt har gode karakterer og en topkarakter i specialet. Til gengæld har fakultetet brug for folk indenfor alle discipliner af juraen.

Hvilke kompetencer ud over de jurafaglige lægger I vægt på ved ansættelsen?

Samarbejdskompetencer, engelskkundskaber.

Har I andre gode råd til eksempelvis valg af kursusfag og jobsøgning?

Brug den nødvendige tid på studiet og fokusér på virkelig at forstå den juridiske metode og argumentation. Så gør fagvalgene siden hen ikke så meget, for man vil kunne lære ethvert nyt juridisk område, når man kan metoden, og man vil få bedre karakterer gennem hele studiet.