Optagelse – Københavns Universitet

Optagelse

Optagelse på enkeltfag som efteruddannelse ved Det Juridiske Fakultet kræver, at der er ledige pladser, og at du lever op til adgangskravene. Der er to årlige ansøgningsfrister, og du søger via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden, når ansøgningsperioden starter. Prisen afhænger af fagets omfang i ECTS. 1 ECTS-point koster 1.000 kr.

Ledige pladser

Optagelse på enkeltfag forudsætter først og fremmest, at der er en ledig plads på det ønskede fag, efter at de ordinære kandidatstuderende er blevet holdsat. Fakultetet forbeholder sig derfor retten til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde. Fakultetet forbeholder sig også retten til at nedlægge udbudte kursusfag, hvis der ikke er nok tilmeldte hel- eller deltidsstuderende.

Søg tidligt, da fakultetet i de tilfælde, hvor der er flere ansøgere end pladser, prioriterer ansøgningerne efter modtagelsestidspunkt.

Find link til kursusbeskrivelser og info om de fag, du kan tage som enkeltfag.

Ansøgningsperioden til efterårssemesteret 2018 er udløbet

Adgangskrav

Som ansøger skal du opfylde disse betingelser:

 • du har som minimum en bachelorgrad (fagområde er uden betydning)
 • du må ikke være indskrevet på eller have orlov fra a) den juridiske kandidatuddannelse eller b) den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura

Dispensation fra adgangskrav

Har du ikke en bachelorgrad, søger du dispensation fra adgangskravet ved at vedlægge en motiveret ansøgning, hvor du redegør for, at du er kvalificeret til at læse et fag på kandidatniveau.

I behandlingen af din ansøgning lægges vægt på

 • erhvervserfaring indenfor det ønskede fags område
 • anden relevant uddannelse som professionsbachelor og/eller anden efteruddannelse eller videreuddannelse.

Ansøgningsfrister

Du kan søge om optagelse på enkeltfag i følgende perioder:

 • kurser i efterårssemestret: 1. februar til 15. maj
 • kurser i forårssemestret: 1. september til 1. december

Pris

Prisen for kurser er 1.000 kr. pr. ECTS-point. Du skal derfor betale 7.500 kr. eller 15.000 kr. for et kursusfag, da kursusfagene på fakultetets kandidatuddannelser vægter 7,5 eller 15 ECTS-point. Du finder den nøjagtige angivelse af ECTS-point i kursuskataloget.

Beløbet dækker undervisning og to eksamensforsøg. Bøger og andet materiale købes separat. Prisen for bøger mv. varierer fra fag til fag.

Tilbagebetaling af deltagerbetalingen er ikke muligt efter semesterstart. Din tilmelding er bindende, uanset om du møder op til undervisningen eller ej. Din optagelse gælder ligeledes kun for det semester, hvor du får en plads, så selvom du bliver forhindret i at deltage i kursusfaget, skal du søge på ny om en plads, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at følge kursusfaget. Det er ikke muligt at overdrage din plads til en anden, hvis du bliver forhindret i at deltage.

Svar på ansøgning og betaling

 • kurser i efterårssemestret får svar på ansøgning ultimo juni
 • kurser i forårssemestret får svar på ansøgning ultimo december

Faktura bliver udsendt kort tid efter, at du har fået svar på ansøgningen. Du er først endeligt optaget, når fakultetet har registreret din betaling.

Betalingsfristen fremgår af fakturaen og skal overholdes, da du ellers risikerer at miste din plads. Har du eller din arbejdsplads problemer med at overholde betalingsfristen, så kontakt deltidsstuderende@jur.ku.dk.

Afslag

Du modtager en begrundelse for et evt. afslag. Afslaget er typisk p.g.a., at

 • faget ikke er blevet oprettet
 • der ikke har været ledige pladser på faget
 • du ikke har opfyldt adgangskriterierne

Kursusansvarlige og undervisere på det søgte fag ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt en ansøger bliver optaget eller ej. 

Særligt for ledige

Ledige skal kontakte deres A-kasse, hvis de ønsker at søge optagelse på et fag, da arbejdsmarkedslovgivningen har særlige regler for deltagelse i efter- og videreuddannelse.