Fag og kurser – Københavns Universitet

Fag og kurser

Du kan søge optagelse som betalende deltidsstuderende på kursusfag udbudt på følgende uddannelser på Det Juridiske Fakultet:

 Undtaget er dog følgende kursusfag, fordi der typisk ikke er ledige pladser:

 • Fagengelsk
 • Fagfransk
 • Finansieringsret
 • Immaterialret
 • Insolvensret
 • Introduction to EU Law
 • Juridisk kommunikation og retorik
 • Konfliktmægling (mediation)
 • Omsætning af fast ejendom
 • Selskabsret

Du kan som betalende deltidsstuderende max blive optaget på kursusfag svarende til i alt 60 ECTS-point per heltidsuddannelse.

KUs kursuskatalog

Du finder detaljerede kursusbeskrivelser i vores online Kursuskatalog. Kursusbeskrivelserne indeholder bl.a. information om:

 • Kursusindhold
 • Undervisningsmateriale
 • Undervisningsform
 • Eksamensform
 • Eksamensperiode
 • Link til fagets skema
 • Kursusansvarlig

Senest 1. maj offentliggøres kursuskataloget for det kommende studieår. Vær opmærksom på, at fakultetet forbeholder sig retten til at nedlægge udbudte kursusfag, hvis der er ikke er nok tilmeldte hel- og deltidsstuderende.

Du kan søge og sortere i kursuskataloget. Ordforklaring:

 • Niveau: Kandidat = fag på kandidatniveau, Kandidat tilvalg = fag på kandidatniveau
 • Efter- og videreuddannelse: Markering af feltet frasorterer de fag, der ikke er søgbare for betalende deltidsstuderende.
 • Sprog: Fakultetets kursusfag undervises på enten dansk eller engelsk. Hvis kursustitlen er engelsk, er undervisningssproget det også.
 • Studieår: Studieåret starter 1. september og slutter 31. juli. Det kommende års kursuskatalog offentliggøres senest 1. maj.
 • Semester/blok: Fakultetets undervisning er tilrettelagt semestervist. Vælg ”Efterår” eller ”Forår” alt efter hvilket semesters kursusudbud, som du ønsker at se. Det er ikke alle fag, der udbydes begge semestre.
 • Skemagruppe: Kan ikke anvendes på nuværende tidspunkt til at sortere i fakultetets fag.