Eksamen – Københavns Universitet

Eksamen

Generelt om eksamenTil toppen

Fagets eksamensform fremgår af kursusbeskrivelsen på www.kurser.ku.dk. Du finder de gældende eksamensregler ved Det Juridiske Fakultet i regelsamlingen (intranet).

Tilmelding til eksamenTil toppen

Som deltidsstuderende har du betalt for 2 eksamensforsøg. Du bliver automatisk tilmeldt eksamen i den ordinære prøveperiode, og du har ikke mulighed for at afmelde dig. Prøveperioden finder du i fagets kursusbeskrivelse på www.kurser.ku.dk.

Udebliver du fra eksamen i den ordinære prøveperiode, har du brugt dit 1. eksamensforsøg. Du skal bruge dit 2. eksamensforsøg, inden udløbet af din indskrivningsperiode (normalt 5 semestre).

Vi anbefaler, at du bruger dit 2. eksamensforsøg i fagets omprøveperiode. Undervisningen er i frisk erindring og fordi et fag godt kan blive nedlagt. Bliver dit fag nedlagt, inden du har aflagt dit 2. eksamensforsøg, skal du sende en dispensationsansøgning for at få mulighed for at afslutte faget. Se blanketoversigten (intranet). Eksamen vil i disse tilfælde typisk blive afviklet som en mundtlig eksamen eller en selvstændig skriftlig opgave. Formen afgøres af fagets fagansvarlig.

Du skal selv tilmelde dig dit 2. eksamensforsøg via denne blanket:

Du kan i blanketten skrive, om du ønsker at gå op til næstkommende omprøve eller ordinær eksamen.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan modtage undervisning igen. Du er kun  berettiget til at komme til eksamen ved dit 2. eksamensforsøg

Til toppenTid og sted for eksamen 

Du kan se dine eksamenstilmeldinger på selvbetjening på KUnet, og du har selv ansvaret for at holde dig orienteret om, hvor og hvornår du skal til eksamen. Se hvordan under ”Praktiske forhold” (intranet).

Til toppenSærlige vilkår til eksamen

Det er muligt at søge om særlige vilkår til eksamen, herunder forlænget tid til skriftlig eksamen. Læs mere om særlige vilkår til eksamen (intranet).

Syg til eksamenTil toppen

Hvis du på grund af sygdom er forhindret i at deltage i eksamen, skal du indsende blanketten ’Syg til eksamen’ sammen med en uploadet lægeerklæring (frihåndsattest) senest 3 hverdage efter eksamensdagen.

Du finder blanketten på blanketoversigten.

Du kan scanne din lægeerklæring eller anden dokumentation i Juridisk Videncenter på Søndre Campus.

Afleverer du blanketten og lægeerklæringen senere end 3 hverdage efter eksamensdagen, betragtes du som udeblevet fra prøven. Du har dermed brugt et eksamensforsøg.

I din selvbetjening på KUnet kan du kontrollere, om din sygemelding er korrekt registreret. Er den det, vil det fag, hvor du har været syg til eksamen, ikke fremgå af din resultatoversigt, da faget er annulleret i systemet.

Fremgår faget af resultatoversigten med et ”U”, betyder det, at du ikke er registreret syg til den pågældende eksamen, eller at dit resultat ikke er tastet endnu. Du kan forvente, at din sygemelding er registreret, når karaktererne i faget er offentliggjort.

Resultaterne i resultatoversigten er først endelige efter tidsfristen for offentliggørelse af eksamensresultater, og den finder du under vigtige datoer.

Lægeerklæringen (Frihåndsattesten)

Vær opmærksom på, at lægeerklæringen skal være gældende for eksamensdagen. Det betyder, at du senest på eksamensdagen skal henvende dig til din læge. Selve attesten kan være skrevet en senere dag, men den skal være dækkende for eksamensdagen.

Lægeerklæringen skal være fra en almen praktiserende læge, speciallæge, skadestue eller hospital. Attesten skal være udformet på lægens officielle brevpapir eller standardblanket og skal være forsynet med ydernummer, stempel og underskrift. Læs vejledning til lægeerklæring og anden dokumentation.

Syg under prøven

Bliver du syg under selve prøven, skal du, inden du forlader eksamenslokalet, underrette en eksamensvagt eller eksaminator. Du skal efterfølgende huske at indsende blanketten ’Syg til eksamen’, som du finder på blanketoversigten og lægeerklæringen ikke senere end 3 hverdage efter eksamensdagen. Undlader du at gøre dette, vil du have brugt et eksamensforsøg.

Hvis du gennemfører prøven trods sygdom, betragter vi det som en deltagelse i prøven, og du vil ligeledes have brugt et eksamensforsøg.

KursusbevisTil toppen

Du vil automatisk modtage dit eksamensbevis efter endt eksamenstermin, dvs. i løbet af marts/april for fag med vintereksamen og september/oktober for fag med sommereksamen.