Enkeltfag for deltidsstuderende – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Juridiske Fakultet > Uddannelser > Efter- og videreuddannelse > Enkeltfag

Enkeltfag for deltidsstuderende

Juridiske kompetencer på universitetsniveau!

Tag din efteruddannelse hos Det Juridiske Fakultet.
Hvert semester opdateres og tilpasses fagudbuddet på de juridiske
kandidatuddannelser til samfundsudviklingen. Du får derfor adgang til den
nyeste viden indenfor jura.

VIGTIGT: Fra efteråret 2017 ændrer hovedparten af kursusfagene på kandidatuddannelsen ECTS-point som følge af implementeringen af en ny studieordning på den juridiske kandidatuddannelse (cand.jur). Alle fag vil fremover vægte enten 7,5 eller 15 ECTS-point.

Se liste med de kandidatfag, der udbydes i efteråret 2017

De detaljerede kursusbeskrivelser offentliggøres først på www.kurser.ku.dk omkring 1. maj 2017.

Ændringerne betyder bl.a:

 1. At fagindhold og mængden af undervisningsmaterialer bliver justeret på alle kursusfag, så den samlede arbejdsmængde afpasses fagets nye ECTS-point vægt.

 2. At enkelte eksisterende kursusfag vil udgå, fx fordi de lægges sammen med et andet fag eller helt trækkes fra fagudbuddet, mens enkelte nye fag også vil komme til.

 3. At antallet af konfrontationstimer ændres:
  - 7,5 ECTS-point: 28 undervisningslektioner fordelt på 4 timer pr. uge i 2 uger og 5 timer pr. uge i 4 uger
  - 15 ECTS-point: 56 undervisningslektioner fordelt på 4 timer pr. uge i 4 uger og 5 timer pr. uge i 8 uger

 4. At prisen ændres:
  - 7,5 ECTS-point: 7.500 kr.
  - 15 ECTS-point: 15.000 kr.

Ønsker du at søge om optag i efteråret 2017, foreslår vi, at du snarest muligt efter åbning af ansøgningsblanketten søger ud fra oversigten, fordi eventuelle ledige pladser på kursusfagene vil blive fordelt efter først-til-mølle princippet. De fag på listen, som også har været udbudt i studieåret 2016/17, kan du finde beskrivelser af i kursusdatabasen, men du bør læse dem vejledende, da indholdet vil blive skåret til, så det modsvarer kursusfagets nye ECTS-vægt.

Søger du optagelse ud fra kursusfagsoversigten alene, og opdager du efter at have læst kursusbeskrivelsen, at det søgte fag ikke stemmer overens med dine forventninger, kontakter du os og vender, om du ønsker at trække din ansøgning eller ændre det/de fag, du har søgt optagelse på.

Vi beklager på forhånd de gener, som ændringerne eventuelt vil give jer.

På siderne nedenfor finder du flere oplysninger. Har du pørgsmål, er du velkommen til at skrive til deltidsstuderende@jur.ku.dk.

Omtale Læs, hvad tidligere studerende siger om Fakultetets enkeltfagsuddannelse
Fag og kurser Se hvilke fag og kurser, du kan følge
Optagelse

Find information om ansøgning, frister, priser og adgangskrav.
Ansøgningsblanket vedr. foråret 2018 uploades den 1. september.

Når du er blevet optaget Find praktiske oplysninger om undervisning, tid og
sted.
Eksamen Find praktiske informationer om eksamenstilmelding, særlige eksamensvilkår, omprøve, eksamensbevis m.v.