Ph.d.-stipendium med erhvervssamarbejde – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Ph.d.-uddannelsen > Erhvervssamarbejde

Ph.d.-stipendium med erhvervssamarbejde

Ønsker du tæt kontakt til erhvervslivet eller en offentlig institution?

Vælg en erhvervs-ph.d.-aftale og få:

• Erhvervserfaring
• Gode karrieremuligheder
• Plads til faglig fordybelse

Den erhvervsrelaterede forskeruddannelse gennemføres i et samarbejde mellem en studerende, et universitet og en privat virksomhed eller offentlig institution/organisation om et forskningsprojekt.

Med erhvervs-ph.d.-aftalen er du både ansat ved universitetet og i virksomheden, hvorfra du får en del af din løn. Udover din forskning varetager du de arbejdsforpligtelser, der som regel er aftalt med virksomheden.

Caroline Sophia Tarrow

"Samarbejdet har givet mig direkte kontakt til genstanden for min forskning og adgang til oplysninger, jeg ellers aldrig kunne få. Og så forbedrer netværket mulighederne for at finde job bagefter. For en virksomhed eller institution kan en samfinansieringsaftale med en studerende være en måde at sikre sig dygtig arbejdskraft på."

Caroline Sophia Tarrow,
ph.d.-studerende i politiret

Fordele ved aftalen

Som ph.d.-studerende med erhvervsaftale kommer du til at deltage i fagligt udviklende forskningsarbejde og i praktisk juridisk arbejde i et sammenhængende forløb. Herigennem kan du opbygge en øget specialisering og fortrolighed med videnskabelige arbejdsmetoder, samtidig med at du får erhvervserfaring som praktisk arbejdende jurist.

Hvordan bliver du ansat?

Du skal selv tage den indledende kontakt til virksomheden/institutionen og til universitetet og præsentere et forskningsprojekt. Her kan det være en fordel at inddrage virksomheden i dit arbejde med at konkretisere forskningsprojektet i forhold til, hvad virksomheden ser af behov og af praktiske problemer på fagområdet. På baggrund heraf udarbejder du en projektbeskrivelse.

For at kunne søge om optagelse på ph.d.-uddannelsen skal du indlevere projektbeskrivelsen om dit forskningsprojekt, bilag samt udfyldt ansøgningsskema til fakultetet. Her gælder de generelle regler for optagelse på ph.d.-uddannelsen. Se ansøgningsskema og krav: www.jura.ku.dk/phd/ansoegere

Ph.d.-skolen sikrer, at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem virksomheden/institutionen og Det Juridiske Fakultet om den ph.d.-studerendes arbejdstid, ph.d.-uddannelse mv.

Vil du vide mere? Se www.jura.ku.dk/phd

Støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI)

Der er også mulighed for at søge støtte til erhvervs-ph.d.-ordningen hos Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI). FI's erhvervs-ph.d. tager tre år og består af 100 % forskningstid på projektet. Forsknings- og Innovationsstyrelsen giver et månedligt løntilskud til virksomheden, og resten af lønnen udbetales af virksomheden.
Se http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/hojtuddannede-i-virksomheder/erhvervsphd/

Kontakt

Ph.d.-skoleleder Helle Krunke, tlf., +45 35 32 43 82