Forskningsbaserede uddannelser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Juridiske Fakultet > Om fakultetet > Strategi > Forskningsbaserede udd...

Forskningsbaserede uddannelser

Visioner:

  1. Kandidater, der håndterer fremtidens udfordringer
  2. Inspirerende og aktiverende læring
  3. Effektiv læring på højt niveau

Til toppen 1. Kandidater, der håndterer fremtidens udfordringer

Fakultetet uddanner til et bredt og alsidigt arbejdsmarked inden for den private og offentlige sektor både nationalt og internationalt.

Uddannelsen skal udover forskningsbaserede generalistkompetencer også give mulighed for at udvikle forskningsbaserede specialistkompetencer.

Fremtidens kandidater skal derfor have en forskningsbaseret uddannelse, som giver dem gode analytiske evner, evner til at arbejde problemorienteret, evner til at kombinere juraen med andre faglige discipliner, stærke samarbejdskompetencer og et internationalt udsyn.

Herved opnår kandidaterne kompetencer til at håndtere fremtidens udfordringer.

Indikatorer:

1.1: I 2012 er der fastlagt en handleplan for fremtidssikring af den forskningsbaserede uddannelse og læring inden for rammerne af 2011-studieordningen.

1.2: I 2013 har de kandidatstuderende mulighed for at vælge strukturerede uddannelsesforløb på kandidatuddannelsen.

1.3: Fra 2016 kan alle kandidater inddrage relevant viden om politiske, økonomiske og samfundsmæssige forhold ved løsning af retlige problemstillinger.

1.4: Fra 2016 kan alle kandidater selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og projekter.

1.5: Fra 2016 er alle kandidater internationalt kompetente.

Til toppen 2. Inspirerende og aktiverende læring

I et inspirerende læringsmiljø opøves de studerendes juridiske kompetencer og evner inden for samarbejde, innovation, selvstændig arbejdstilrettelæggelse, konflikthåndtering m.v.

Læringsmiljøet skal fremme læring og motivere til yderligere fordybelse på eget initiativ.

Fakultetets uddannelser skal have en stærkere indre sammenhængskraft, således at kandidaternes kompetencer afspejles i læringsmål, undervisning og eksamen.

Sammenhængskraften forudsætter dygtige undervisere og veltilrettelagt undervisning på højeste internationale niveau.

Uddannelsen skal endvidere være baseret på forskningsbaseret læring, der bygger på de bedste pædagogiske og didaktiske principper.

Indikatorer:

2.1: I 2013 er der gennemført undersøgelser af de studerendes trivsel og læringsmæssige udbytte af undervisningen og andre læringsunderstøttende aktiviteter.

2.2: Fra 2014 er der udviklet og etableret et program for pædagogisk kompetenceudvikling for alle undervisere på 2011-studieordningen.

2.3: Fra 2015 er der stærkere sammenhæng mellem uddannelsernes kompetenceprofil, fagenes læringsmål, undervisningsaktiviteter og eksamener.

Til toppen 3. Effektiv læring på højt niveau

Der stilles krav om, at fakultetet arbejder for at have den bedst mulige gennemførselshastighed og det lavest mulige frafald.

Fakultetet vil derfor uddanne kandidater med et stort læringsudbytte til tiden. Dette har en kvalitativ og en tidsmæssig dimension.

Studiet bør indrettes således, at de studerende har de bedste betingelser for at gennemføre studiet på normeret tid. De organisatoriske og læringsmæssige rammer for studiet skal ligeledes tilrettelægges på en sådan måde, at dette mål imødekommes bedst muligt.

Indikatorer:

3.1: I 2014 vurderer en repræsentativ del af fakultetets deltidslærere og censorer, at de studerendes kompetencer er blevet styrket.

3.2: Fra 2016 har de studerende den mest effektive læring målt ved mindste frafald og bedste hastighed for gennemførsel blandt sammenlignelige samfundsvidenskabelige uddannelser i Danmark.

3.3: Fra 2016 har de studerende på de juridiske uddannelser mindre frafald og bedre hastighed for gennemførsel set i forhold til 2006-studieordningen.