Fakultetets historie – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Juridiske Fakultet > Om fakultetet > Historie

Historie

Det Juridiske Fakultet er et ungt fakultet. Fakultetet blev først selvstændigt i 1993, efter at jura havde hørt under Samfundsvidenskab siden 1970. Men Det Juridiske Fakultet er på den anden side også et gammelt fakultet. Fra 1848 til 1970 indgik jura i Det Rets- og Statsvidenskabelige Fakultet, og før da var Fakultetet selvstændigt som nu. Det var Fakultetet faktisk helt tilbage fra Københavns Universitets grundlæggelse i 1479, hvor universitetet fik fire fakulteter: teologi, medicin, filosofi og jura.

Fra start og ca. 250 år frem blev der udelukkende forsket og undervist i international ret ved Fakultetet, nærmere bestemt i katolsk kirkeret og romerret. Den nationale ret kom først til omkring år 1700 – og blev af afgørende betydning for, at der ved kongelig forordning indførtes en juridisk embedseksamen i 1736. Herved blev jura gjort til en såkaldt professionsuddannelse, idet der samtidig blev stillet krav om en bestået juridisk eksamen for at kunne ansættes i bestemte typer af stillinger inden for retslivet, fx som dommer eller advokat. Herved udsprang grundlaget til det tætte samspil mellem universitetet og retssektoren – det samspil, som består den dag i dag. 

Uddannelserne ved Det Juridiske Fakultet har ikke helt samme nationale fokus som forskningen. Især den 2-årige kandidatuddannelse er stærkt internationaliseret i den forstand, at der hvert år udbydes op mod et halvt hundrede valgfrie fag på fremmedsprog, først og fremmest engelsk. 

Læs mere om Fakultetets historie i ”Juraen på Københavns Universitet 1479-2005”, af Ditlev Tamm under medvirken af Inger Dübeck og Eivind Slottved, Københavns Universitet 2005.