Undervisning og supervision – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Dansk > Undervisning og superv...

Undervisning og supervision

Der er behov for hard-core jurister til specialistfunktioner, og der er behov for jurister, der kan tænke ud af boksen, sætte juridisk viden i perspektiv og som har en selvstændig og kritisk tilgang"

- Aftagerpanelet

iCourts er Danmarks eneste retsvidenskabelige grundforskningscenter. Vores direkte forskningsgenstand er internationale domstole, som vi studerer fra en bred vifte af faglige vinkler med gennemgående fokus på deres nye rolle i en global verdensorden.

Vi går nysgerrigt, ambitiøst og problemorienteret til værks. Vi stræber efter at få sat perspektiv på retten og at udbygge vores internationale udsyn i et tværfagligt miljø.

iCourts består af en række af landets fremmeste forskere med specialviden og undervisnings- og vejledningskompetence der inkluderer, men rækker langt videre end internationale domstole:

 • Folkeret
 • EU-ret
 • Menneskerettigheder
 • International Strafferet
 • Internationale Domstole
 • Retsfilosofi
 • Retssociologi
 • Kriminologi
 • Retslingvistik og Retsretorik
 • Law and Politics/Political Science
 • Law and Economics
 • International Business Law and Arbitration
 • Strafferet

Kurser af undervisere fra iCourts – et udpluk

Nedenstående er en liste over kurser undervist af ansatte ved iCourts. Listen er ikke udtømmende. (Links til kurser vil blive tilføjet efterhånden, men kursusbeskrivelser kan findes under kurser.ku.dk)

BA-kurser

 • Ret, moral og politik (retsfilosofi og retssociologi)
 • Folkeret
 • EU-ret
 • Retssystemet og juridisk metode
 • EU Litigation Practice
 • International Dispute Resolution and International Courts

KA-kurser

 • International Sales Law
 • International Commercial Contracts
 • International Human Rights Law
 • Juridisk kommunikation og retorik
 • International Organizations
 • Kriminologi
 • Law and International Security in the 21 Century
 • Public International Law
 • Advanced Legal English: Common Law Language, Reasoning and Rhetoric
 • Legal Theory, Method and Writing
 • International Commercial Arbitration
 • Law of the World Trade Organization
 • International Commercial Disputes
 • International law and the Legalization of International Relations
 • International Crime and Punishment

Supervision of BA and MA afhandlinger

De ansatte i iCourts kan vejlede inden for et bredt område af BA-projekter og KA-specialer. Eksempler på mulige forskningsemner kan findes her