Undervisning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CRS > Undervisning

Undervisning

Under CRS administreres følgende fag:


Bachelor:

 • Familie og arveret
 • Retshistorie

Kandidat:

 • Advanced Legal English
 • Fagengelsk (Legal English)
 • Fagtysk (Deutsche Rechtssprache) 
 • Great trials
 • International family law and Comparative family law – marriage, cohabitation and registered partnership
 • Latin for Jurister
 • Law and Literature
 • Samlivsret – retsstillingen for ugifte samlevende
 • Skilsmisseret