Om centret – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CRS > Om centret

Om centret

Center for Retskulturelle Studier er oprettet i 2007. I 2013 blev centret forlænget for en femårig periode.

Centret er et tværvidenskabeligt forskningscenter, der foruden at være ramme om en række juridiske fag grundlæggende beskæftiger sig med forholdet mellem ret og kultur.

I centrets navn indgår en henvisning til det flertydige begreb retskultur.

Under betegnelsen retskultur beskæftiger centret sig med en række forskningsområder, særlig retshistorie, ret og humaniora, retsantropologi, familieret og international udviklingsret.

I en bred forstand betegner begrebet, at retten forstås som et kulturelt fænomen, og denne forståelse er den ramme inden for hvilken, centrets forskning foregår.

Med retskultur sigtes også til spændingsfeltet mellem national ret og påvirkningen fra fremmede retssystemer og overnationale lovgivningsprocesser.

I en mere praktisk og snæver betydning er retskultur en samlebetegnelse for en række måder at anskue retten på, der tager udgangspunkt i en fælles overbevisning om at traditionelle retsdogmatiske analyser bør ses i et bredere socio-kulturelt perspektiv.

Centrets tilgang og forskningsområde følger en international tendens indenfor juridisk forskning, som går ud på at fremme en tættere dialog mellem de almene og dogmatiske fag, samt en ambition om at indgå i dialog med humaniora og andre samfundsvidenskaber.

Til toppen Centerledelse og organisation

Centrets ledelse
Ditlev Tamm

Ditlev Tamm, Centerleder