Nyt Retsfilosofisk Netværk – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CRS > Nyt Retsfilosofisk Net...

Nyt Retsfilosofisk Netværk

Om Nyt Retsfilosofisk Netværk

Nyt Retsfilosofisk Netværk blev stiftet i december 2006 af Henrik Palmer Olsen og Kasper Lippert Rasmussen og videreføres i dag af Jesper Ryberg og Jakob v. H. Holtermann. Formålet med netværket er primært at samle interesserede jurister med interesse for filosofiske problemstillinger og filosoffer med interesse for retlige problemstillinger omkring faglig vidensudveksling om aktuelle retsfilosofiske emner og problemstillinger. Netværket holder 2-4 møder om året i form af uformelle workshops med fokus på diskussioner på baggrund af oplægsholdernes korte oplæg. Oplæggene kan enten bestå i en mundtlig præsentation eller i en kortere opsummering af et på forhånd rundsendt paper, hvis længde ikke bør overstige 10.000 ord. Alle er velkomne til at deltage i Netværket, også forskere, som repræsenterer andre fag.

Spørgsmål om Nyt Retsfilosofisk Netværk kan rettes til Jesper Ryberg (ryberg@ruc.dk) og Jakob v. H. Holtermann (jvhh@jur.ku.dk).