Familieøkonomien af Ingrid Lund-Andersen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CRS > Nyheder > Familieøkonomien af In...

15. april 2011

Familieøkonomien af Ingrid Lund-Andersen

FamilieøkonomienDenne bog beskriver og analyserer retsstillingen for ugifte samlevende med særligt fokus på de økonomiske forhold. Da samlevendes retsstilling ofte sammenlignes med den, der gælder for ægtefæller, inddrages i betydeligt omfang ægtefællers retsforhold. Bogen afsluttes med retspolitiske afvejninger, hvor der stilles forslag til mulige reformer på kortere, middellangt og længere sigt.

Hovedvægten er lagt på dansk lovgivning og retspraksis, men der anlægges tillige et internationalt perspektiv. Lovgivning for samlevende af forskelligt eller af samme køn er bl.a. blevet indført i en række lande i Europa og i USA, Canada, Australien samt New Zealand.

Bogen er Ingrid Lund-Andersens doktordisputats.

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside: http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757424861