Om rättsordningens tillitsskapande funktion och förmåga. Mot en humanistisk rättsvetenskap – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CRS > Nyheder > Om rättsordningens til...

10. april 2015

Om rättsordningens tillitsskapande funktion och förmåga. Mot en humanistisk rättsvetenskap

Elisabeth Eneroth har författat en artikel om rätt och tillit i Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland med titeln Om rättsordningens tillitsskapande funktion och förmåga. Mot en humanistisk rättsvetenskap (JFT 1/2015 s. 83-90).

Syftet med artikeln är utarbetandet av en förklaringsmodell om rättsordningens tillitsskapande funktion och förmåga. I centrum står rättsordningens skapande av förutsebarhet om handlingssätt mellan samhällsmedlemmarna samt dess förmåga att verka tillitsgrundande i förhållande till den enskilde.

För ytterligare information om artikeln, kontakta Elisabeth Eneroth på elisabeth.eneroth@jur.lu.se.