Helle Porsdam - ny professor i ret og humaniora – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CRS > Nyheder > Helle Porsdam - ny pro...

30. august 2016

Helle Porsdam - ny professor i ret og humaniora

Center for retskulturelle studier byder Helle Porsdam velkommen som ny professor på centret fra efteråret 2016. Helle Porsdam tilknyttes centret i et deltidsprofessorrat finasieret af Augustinus fonden.

Helle Porsdam har de sidste 8 år været professor (MSO) i Amerikanske Studier ved SAXO-Instituttet på Københavns Universitet og er fortsat tilknyttet Saxo-instituttet.

Hun er uddannet som cand.mag. i engelsk og legemsøvelser fra Københavns Universitet. Hun har en ph.d.-grad i American Studies fra Yale University samt er dr. phil. fra Syddansk Universitet på afhandlingen Legally Speaking: Contemporary American Culture and the Law (1999).

Hendes primære forskningsinteresser er foruden amerikansk kultur og intellektuel historie, rettens rolle i amerikansk historie og kultur, amerikansk konstitutionalisme, menneskerettigheder og ret og humaniora.

Helle Porsdam har ledet en række større projekter herunder senest "The Past's Future: Digital Transformations and Cultural Heritage Institutions", som er funded af Velux Fonden." Dette projekt kan der læses mere om på The Past’s Future

Center for retskulturelle studier ser frem til samarbejdet med Helle Porsdam, særlig omkring ret og humaniora.