Realdania støtter forskningsprojekt om kulturbevaring på CRS – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CRS > Nyheder > Realdania støtter fors...

03. maj 2011

Realdania støtter forskningsprojekt om kulturbevaring på CRS

Danmark har en lang tradition for retlig regulering af kulturbevaringsområdet. Som retsområde har kulturbevaring imidlertid ikke været objekt for egentlig forskning. Der foreligger således ingen dansk retsvidenskabelig eller anden samlet fremstilling af retsområdets baggrund og historiske udvikling, dets retsregler, principper og praksis.

Dette er påfaldende, da området er genstand for en stigende international juridisk interesse og en omfattende international regelproduktion. Formålet med professor dr. jur. et phil. Ditlev Tamm og videnskabelig assistent Anne Østrups forskningsprojekt er at etablere en dansk juridisk forskning i kulturbevaring, som kan bringe dette retsområde op på internationalt niveau, samt at formidle emnet til en bredere kreds.

Forskningsprojektet vil munde ud i bogen Bevaring af den danske kulturarv ? ret og regulering, som er under udarbejdelse. Realdania har bevilliget op til 270.000 kr. i støtte til projektet.