Ditlev Tamm - Cirklen sluttes i en omfavnelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CRS > Nyheder > Ditlev Tamm - Cirklen ...

05. april 2011

Ditlev Tamm - Cirklen sluttes i en omfavnelse

Liber AmicorumDitlev Tamm er professor i retshistorie med sin daglige gang på Det Juridiske fakultet i næsten 40 år. Han har beskæftiget sig med forskellige områder indenfor retsvidenskaben fra romerretten til global ret. Dog strækker hans vidensproduktion sig langt ud over juraen, som blandt andet forholdet mellem ret og litteratur, samt kirkeret og kirkehistorie. Derudover mestre Ditlev Tamm diverse sprog, og han har undervist i både nationale og internationale sammenhænge.

I indledningen til festskriftet Liber Amicorum Ditlev Tamm. Law, History and Culture, skrives der om Ditlev Tamm, at han er "ærketypen på et renæssance menneske". Med det hetydes der til Ditlev Tamms alsidige personlighed og livsprojekt. Teksterne i festskriftet afspejler da netop også dette aspekt ved Ditlev Tamm. Bogens indhold dækker over områder, som rettens udspring i antikken, retshistorie, filosofi, sprog, kultur og retspolitik. Bidragsyderne hylder i festskriftet, Ditlev Tamms mangeårige karriere med indsigter og refleksioner over disse temaer.

Feskriftet henvender sig til alle, der enten har fulgt Ditlev Tamms karriere eller blot er interesseret i retsvidenskab.