Den rene retslæres 25 års jubilæum – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CRS > Nyheder > Den rene retslæres 25 ...

11. juni 2011

Den rene retslæres 25 års jubilæum

Henrik Palmer Olsen publicerer oversættelse af og kommentar til Alf Ross i Oxford Jounal of Legal Studies.

Oxford Journal of Legal Studies anses i almindelighed for at være et af verdens førende retsvidenskabelige tidsskrifter. I det seneste nummer af tidsskriftet publicerer Prof., dr. jur. Henrik Palmer Olsen en engelsk oversættelse af Alf Ross artikel "Den rene retslæres 25 års jubilæum" (oprindeligt udgivet i TfR i 1936) samt en kommentar til denne oversættelse, hvori han analyserer på forskellen mellem Kelsens og Ross opfattelse af retsvidenskabens genstand (altså konceptualiseringen af ret som videnskabeligt objekt) og viser hvordan Ross' opfattelse i den nu oversatte artikel på nogle punkter er mere sofistikeret og velegnet som grundlag for retsvidenskaben end H.L.A. Hart, som ellers har været (og måske stadig er) en af de mest indflydelsrige retsfilosoffer i den engelsktalende del af verden.

Henrik Palmer Olsens publikation kan ses her: http://ojls.oxfordjournals.org/content/current